pomoce dydaktyczne
search
  • pomoce dydaktyczne
  • pomoce dydaktyczne
  • pomoce dydaktyczne

Multimedialny ćwiczeniowy atlas historyczny CD 1 - prehistoria, starożytność, średniowiecze

Multimedialny ćwiczeniowy atlas historyczny CD 1 - prehistoria, starożytność, średniowiecze

Ilość

Bezpieczne zakupy z certyfikatem SSL  

Bezpieczne zakupy z certyfikatem SSL

Wygodna dostawa paczkomatem  

Wygodna dostawa paczkomatem

Zwroty do 30 dni  

Zwroty do 30 dni

Multimedialny ćwiczeniowy atlas historyczny CD 1 - prehistoria, starożytność, średniowiecze

Pierwsza część atlasu historycznego obejmuje okres od prehistorii do końca średniowiecza. Funkcjonalności atlasu pozwalają na stworzenie kilkunastu wariantów do każdej mapy ćwiczeniowej, powiększanie wybranego fragmentu mapy oraz dają możliwość wpisywania własnych poleceń. Opcja drukowania umożliwia wydruk mapy o wybranym obszarze i zakresie treściowym. Atlas cechuje się prostą, intuicyjną obsługą. 

Wyróżniony na kieleckich targach EDUKACJA 2014, podczas których atlas został nagrodzony Pucharem Ministra Edukacji.

Absolutnie unikatowym rozwiązaniem przyjętym przez Wydawnictwo MERIDIAN jest sposób licencjonowania naszych multimediów - licencja jest bezterminowa i upoważnia do kopiowania i przekazywania atlasu uczniom wszystkich roczników w obrębie danej jednostki edukacyjnej.

Spis treści 1 części atlasu historycznego:

1. Prehistoria

Migracje ludzi w okresie paleolitu

Neolit w Europie

Rewolucja neolityczna

2. Starożytny Wschód

Starożytny Bliski Wschód i Grecja do X w. p.n.e.

Starożytny Bliski Wschód od IX do V w. p.n.e.

Starożytny Izrael od X do VI w. p.n.e.

Świat starożytny - kultura

3. Starożytna Grecja

Starożytna Grecja VII -IV w. p.n.e.

Kolonizacja grecka i fenicka (750-500 p.n.e.)

Wojny perskie (492-479 p.n.e.)

Imperium Aleksandra Wielkiego (336-323 p.n.e.)

Starożytna Grecja - religia i kultura

4. Starożytny Rzym

Rozwój terytorialny Imperium Rzymskiego do II w n.e.

Starożytny Rzym - państwo i kultura

Upadek Imperium Rzymskiego i wędrówka ludów IV-V w. n.e.

Palestyna za czasów Chrystusa

5. Europa wczesnego średniowiecza

Rozwój chrześcijaństwa w I-V w. n.e.

Europa w połowie VII w.

Państwo Karola Wielkiego

Europa od połowy IX do połowy X w.

Kultura wczesnego średniowiecza

6. Polska za Mieszka I i Bolesława Chrobrego

Polska za Mieszka I

Państwo polskie za Bolesława I Chrobrego

Ziemie polskie za Mieszka II, Kazimierza Odnowiciela i Bolesława II Śmiałego

7. Rozbicie dzielnicowe Polski

Ziemie polskie za Władysława Hermana i Bolesława III Krzywoustego

Polska w latach 1138-1206

Kultura polska w czasach pierwszych Piastów

8. Próby zjednoczenia Polski

Polska w czasach Henryków Śląskich (do 1241)

Ziemie polskie w latach 1241-1266

Próby zjednoczenia Polski w II połowie XIII wieku

9. Rozwój chrześcijaństwa

Europa na przełomie X i XI wieku

Chrześcijaństwo w VI-XV wieku

Królestwo Jerozolimskie i państwa lenne (1099-1244)

Wyprawy krzyżowe

10. Europa w XIII w.

Europa w XII-XIII wieku

Rozwój terytorialny Anglii za dynastii Plantagenetów

Imperium Mongolskie w XIII wieku

11. Wielkie cywilizacje średniowiecza

- kultura i sztuka

Uniwersytety w średniowiecznej Europie.

Wielka schizma zachodnia (1378-1417)

Odkrycia geograficzne epoki średniowiecza

DODATEK

Unia Europejska (stan po 01.01.2007 r.)

Euroregiony w Polsce

Unia Europejska - rozwój do roku 1989

Unia Europejska - rozwój w latach1990-2003

Płaszczyzny integracji europejskiej (2004 - ?)

Unia Europejska - mapa gospodarcza

Strefa Schengen

MR-MM-001

Inni kupili też

Podobne produkty