mTalent - Matematyka. Dyskalkulia
search
  • mTalent - Matematyka. Dyskalkulia

mTalent - Matematyka. Dyskalkulia

mTalent - Matematyka. Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających myślenie i umiejętności matematyczne, przeznaczony dla dzieci przejawiających trudności w tym zakresie i dzieci z dyskalkulią

Ilość

Bezpieczne zakupy z certyfikatem SSL  

Bezpieczne zakupy z certyfikatem SSL

Wygodna dostawa paczkomatem  

Wygodna dostawa paczkomatem

Zwroty do 30 dni  

Zwroty do 30 dni

mTalent - Matematyka. Dyskalkulia 

Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających myślenie i umiejętności matematyczne, przeznaczony dla dzieci przejawiających trudności w tym zakresie

Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych, a także innych mających na celu kształtowanie i nabywanie umiejętności matematycznych na poziomie pierwszego etapu edukacyjnego (klasy I-III),

Ponad 600 ekranów interaktywnych oraz zestaw materiałów dodatkowych

Produkt dla terapeutów pedagogicznych i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem dzieci w nabywaniu przez nie sprawności w zakresie liczenia i myślenia matematycznego.

Dzięki swojej zawartości i zastosowaniu specjalnych rozwiązań graficzno-funkcjonalnych, program świetnie nadaje się do pracy z dziećmi z dezintegracją sensoryczną, z dysleksją lub ryzykiem dysleksji, dziećmi nadpobudliwych psychoruchowo, mających kłopoty z koncentracją i koordynacją wzrokowo-ruchową.

mTalent. Matematyka Dyskalkulia w usystematyzowany i nieszablonowy sposób wspomaga dzieci w zrozumieniu trudnych dla nich zagadnień.

od konkretu do abstrakcji,

materiał bliski dzieciom (tzw. „Matematyka codzienności”), 

zadania na logiczne myślenie,

ćwiczenie metodą tzw. małych kroczków – każde działanie jest rozdzielone na mniejsze etapy,

produkt zawiera matematyczne gry zespołowe, w których mogą brać udział pary lub grupy dzieci uczęszczające na zajęcia,

materiał poświęcony umiejętności szacowania, a także odczytywania wykresów,

zadania na myślenie przestrzenne i perspektywiczne,

elementy kodowania, a także przykłady matematyki twórczej,

inne ćwiczenia terapeutyczne, np. ćwiczenia kształtujące percepcję wzrokową na materiale typowo matematycznym,

zawiera także materiały do druku i pomoce tradycyjne.

W programie mTalent. Matematyka Dyskalkulia materiał ćwiczeniowy podzielony jest na pięć dużych działów, a w każdym z nich znajdują się klarownie wydzielone zestawy ćwiczeń, gdzie w sposób zrozumiały dla uczniów zostały wyjaśnione zagadnienia sprawiające im trudności:

Od jedności do wielkości

Dodawanie i odejmowanie, to całkiem proste zadanie

Mnożymy, dzielimy, liczbami się bawimy

Jak się nie zgubimy, cały świat zmierzymy

Trochę łamigłówek, dla mądrych główek

MT01

Inni kupili też

Podobne produkty