Lekcjotek@ - Przyroda
search
 • Lekcjotek@ - Przyroda

Lekcjotek@ - Przyroda

Lekcjotek@ - Przyroda. Baza pomysłów na prowadzenie zajęć z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych. Praca z programem to połączenie nowoczesnych metod prezentacji materiału (animacji, filmów, doskonałych symulacji, prezentacji i zdjęć) z  interaktywnymi ćwiczeniami, dzięki którym podstawowa wiedza jest przyswajana przez dzieci szybko i efektywnie.

Ilość

Bezpieczne zakupy z certyfikatem SSL  

Bezpieczne zakupy z certyfikatem SSL

Wygodna dostawa paczkomatem  

Wygodna dostawa paczkomatem

Zwroty do 30 dni  

Zwroty do 30 dni

Lekcjotek@ - Przyroda

Baza pomysłów na prowadzenie zajęć z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych. Praca z programem to połączenie nowoczesnych metod prezentacji materiału (animacji, filmów, doskonałych symulacji, prezentacji i zdjęć) z  interaktywnymi ćwiczeniami, dzięki którym podstawowa wiedza jest przyswajana przez dzieci szybko i efektywnie.

Zastosowanie: szkoła podstawowa
Dla kogo: nauczyciele klas IV–VIII
Przedmiot: przyroda, biologia, geografia, fizyka, chemia

UWAGA! Programy multimedialne z serii Lekcjotek@ stanowią doskonałe uzupełnienie projektu rządowego „Aktywna tablica”.

Program wspiera pedagogów w dotarciu do uczniów i wyjaśnieniu im w zrozumiały sposób trudniejszych zagadnień, dzięki zintegrowanym narzędziom multimedialnym. Poprzez zobrazowanie problemu nauczyciel ułatwia uczniom skupienie uwagi na prezentowanym materiale i przyswojenie wiedzy. Załączone scenariusze lekcji to zbiór pomysłów obrazujących, jak efektywnie stosować multimedia podczas zajęć z grupą dzieci.

Zalety programu

 •     36 zagadnień wraz z dołączonymi scenariuszami lekcji w formie drukowanej i elektronicznej (pliki PDF).
 •     Około 50 animacji i ilustracji.
 •     Ponad 100 symulacji, ćwiczeń interaktywnych, prezentacji i filmów.
 •     Możliwość zainstalowania programu niezależnie na 6 stanowiskach komputerowych.
 •     Program oferuje dwa tryby pracy. Opcja pracy z programem w trybie „Pracuj z lekcją" umożliwia komfortowe zapoznanie się z materiałami multimedialnymi, przygotowanie lekcji według własnego pomysłu, a następnie zaprezentowanie finalnej i dopracowanej wersji uczniom na urządzeniach multimedialnych.


Scenariusze lekcji zamieszczone w aplikacji oraz dołączone do płyty w formie drukowanej to źródło pomysłów na efektywne wykorzystanie zasobów multimedialnych dostępnych w programie. Dodatkowa książeczka, prezentująca zasoby multimedialne wykorzystane w aplikacji wraz z ich opisami, ułatwia znalezienie materiałów, które mogą zostać wykorzystane podczas lekcji.

Zawartość programu Lekcjoteka PRZYRODA:

 •     Praca i odpoczynek
 •     Obserwacje przyrodnicze
 •     Przyrządy ułatwiające obserwacje przyrody
 •     Wyznaczanie kierunków świata
 •     Skala mapy
 •     Z czego zbudowana jest materia
 •     Trzy stany skupienia wody
 •     Rozszerzalność termiczna ciał
 •     Organizmy samożywne i cudzożywne
 •     Życie w jeziorze
 •     Gleba
 •     Zagrożenia środowiska przyrodniczego i jego ochrona
 •     Co to jest gęstość
 •     Segregacja odpadów
 •     Ukształtowanie powierzchni Polski
 •     Parki narodowe w Polsce
 •     Walory turystyczne Warszawy, Krakowa i Trójmiasta
 •     Układy kostny i układ mięśniowy
 •     Układ oddechowy
 •     Czym jest dźwięk
 •     Składniki pokarmowe i zrównoważona dieta
 •     Oddziaływanie elektrostatyczne
 •     Prąd elektryczny
 •     Magnesy
 •     Układ Słoneczny
 •     Ruch obrotowy Ziemi a zmiana dnia i nocy
 •     Ruch obiegowy Ziemi a zmiany pór roku
 •     Życie w oceanie
 •     Odkrycia geograficzne
 •     Strefy krajobrazowe
 •     Sawanna i pustynia gorąca
 •     Surowy krajobraz tundry
 •     Krajobraz pustyni lodowej
 •     Mieszaniny jednorodne i niejednorodne
 •     Roztwory wodne
 •     Prędkość

080405

Inni kupili też

Podobne produkty