Program multimedialny Eduterapeutica ADHD
search
 • Program multimedialny Eduterapeutica ADHD
 • Program multimedialny Eduterapeutica ADHD
 • Program multimedialny Eduterapeutica ADHD

Program multimedialny Eduterapeutica ADHD

Eduterapeutica ADHD. Wiek 6-10 lat Nowoczesny zestaw z blisko 100 multimedialnymi ćwiczeniami wraz ze scenariuszami zajęć i kartami pracy.

Ilość

Bezpieczne zakupy z certyfikatem SSL  

Bezpieczne zakupy z certyfikatem SSL

Wygodna dostawa paczkomatem  

Wygodna dostawa paczkomatem

Zwroty do 30 dni  

Zwroty do 30 dni

Eduterapeutica ADHD


Nowoczesny zestaw z blisko 100 multimedialnymi ćwiczeniami wraz ze scenariuszami zajęć i kartami pracy. Personalizowane wsparcie dla nauczycieli praktyków, którzy w bieżącej pracy oraz w ramach zajęć specjalistycznych, podejścia indywidualnego lub grupowego ucznia z ADHD chcą skupić się na optymalizacji jego rozwoju. Proponowane zadania, aktywności i symulacje są stworzone w oparciu o aktualne trendy rozwojowe z uwzględnieniem potrzeb neurobiologicznych mózgu dzieci z zespołem nadruchliwości psychoruchowej z deficytami uwagi.
Ćwiczenia w atrakcyjnej formie multimedialnej skoncentrowane są w 5 obszarach stymulacyjnych:

MODUŁ 1 – HAMOWANIE REAKCJI – ćwiczenia i zadania uczące reakcji hamowania. Od technik zadaniowych do gier, które odraczają gratyfikację celu, z uwzględnieniem systemów żetonowych. Celem nadrzędnym jest uczenia dziecka czekania, odroczenia swojej reakcji zamiast reakcji na „tu i teraz”.

MODUŁ 2 – KONTROLA WŁASNYCH EMOCJI „PANOWANIE NAD SOBĄ” – zadania i gry związane z szeroko pojętą inteligencją emocjonalną. Zadania symulacyjne, bajki, sytuacje społeczne, komiksy społecznych wzmacniające kompetencje dziecka w obszarze identyfikowania emocji, ich funkcji, zachowań zastępczych, technik relaksacji oraz reakcji sytuacyjnych.

MODUŁ 3 – KONCENTRACJA UWAGI MIMO DZIAŁANIA DYSTRAKTORÓW – zadania, ćwiczenia i gry wzmacniające koncentrację uwagi z uwzględnieniem kontrolowanej dekoncentracji oraz przerzutności uwagi.

MODUŁ 4 – GOTOWOŚĆ DO POŚWIĘCEŃ NA RZECZ NADRZĘDNEGO CELU – zadania, gry, ćwiczenia do wykorzystania w pracy grupowej, indywidualnej lub z zespołem klasowym. Ich celem jest praca nad egocentryczną postawą dziecka z ADHD z uwzględnieniem takich postaw pożądanych jak empatia oraz identyfikowanie potrzeb innych. Ponadto zadania, które będą polegały na rezonowaniu neuronów lustrzanych odpowiedzialnych za postawy współpracy.

MODUŁ 5 – PAMIĘĆ OPERACYJNA (AKTYWOWANA „TU” I „TERAZ) – zadania, ćwiczenia i gry rozwijające pamięć roboczą (bezpośrednią) oraz pamięć słuchową i zadaniową. Celem tych zadań jest korelacja ćwiczeniowa w obszarze procesów poznawczych.
Ćwiczenia rozwijają w dzieciach z ADHD obszary deficytowe. Jednocześnie dają poczucie kompetencji w sferach, gdzie dziecko będzie miało silnie pożądaną sprawczość:

 •     uczą kontrolowanej dekoncentracji,
 •     dają narzędzia myśleniowe w sytuacjach emocjonalnych,
 •     wprowadzają elementy treningu zastępowania zachowań trudnych,
 •     wspierają procesy poznawcze bardzo istotne w procesie uczenia się.Zestaw Eduterapeutica ADHD zawiera:

 •     pen-drive z ćwiczeniami multimedialnymi,
 •     karty pracy wydrukowane,
 •     poradnik ze scenariuszami zajęć dla nauczyciela,
 •     długopis Banach 3D z kartami pracy oraz materiałem do tworzenia modeli (3 kolory filamentu); długopis zmienia rysunki w przestrzenne obiekty. Dla dzieci z ADHD szczególnie pomocny ponieważ uczy cierpliwość oraz rozwija wyobraźnię przestrzenną,
 •     szkolenie on-line dla nauczycieli.

Ei System

Inni kupili też

Podobne produkty