pomoc dydaktyczna geoplan

Geoplan

Geoplan

Geoplan

Geoplan to skuteczna pomoc naukowa, która pozwoli przyswoić tematy matematyczne, takie jak kształty, odbicie, kąty, podobieństwo, skala, obwód, powierzchnia, liczenie, cyfry i litery.

Wykonywanie ćwiczeń na geoplanie to bardzo skuteczna forma nauki geometrii, poprzez wyzwalanie aktywności dziecka. Manewrowanie gumkę na kołeczkach przymocowanych do geoplanu, dostarcza uczniom przede wszystkim praktycznej wiedzy przez zabawę na temat kształtów, budowy figur oraz wzajemnych relacji pomiędzy nimi. Geoplan to świetna zabawna edukacyjna szczególnie dla przedszkolaków, ale również w dalszych etapach kształcenia. Intuicyjnie wprowadza w świat geometrii oraz ćwiczy percepcję wzrokową. 

Ćwiczenia, które można wykonywać za pomocą geoplanu:

  • tworzenie figur w określonej skali 
  • budowanie i odwzorowanie różnych figur geometrycznych 
  • badanie symetrii i izometrii
  • intuicyjne i doświadczalne poznawanie własności figur, miar obwodu i pola powierzchni 

000023

Brak opinii na tą chwilę.