Lektura Sherlock Holmes + CD Audio A1.2

Dostępny

Lektura do nauki języka angielskiego Sherlock Holmes and the Red-Headed League + CD Audio poziom A1.2

28,90 zł
Brutto
Ilość:

Lektura Sherlock Holmes and the Red-Headed League + CD Audio poziom A1.2

Sherlock Holmes and the Red-Headed League + CD audio

Seria: Liberty Readers STEP BY STEP

STEP 2: A1.2

Treść:

The famous detective Sherlock Holmes and his friend Dr. Watson have another fun case to solve! After listening to red-headed Mr. Wilson tell an interesting story, Holmes and Watson visit many places in London to understand why the Red- headed League suddenly closed.

O serii:

Liberty Readers to innowacyjna i angażująca czytelnika seria lektur uproszczonych, które stanowią wciągającą i ciekawą metodę rozwijania znajomości języka obcego, umiejętności czytania ze zrozumieniem i wzbogacenia słownictwa.

Na wszystkich poziomach trudności lektury z tej serii zostały zaprojektowane tak, aby oddać styl i charakter oryginalnych tekstów, także dzięki wspaniałym ilustracjom, które współtworzą atmosferę utworu. Sekcje ćwiczeniowe zawierają szeroki wachlarz różnorodnych zadań służących sprawdzeniu stopnia zrozumienia tekstu, powtórzeniu i utrwaleniu poznanych struktur gramatycznych, rozwijaniu słownictwa a także zachęcają czytelników do własnych poszukiwań. Dodatkowo, ćwiczenia zachowują charakter zbliżony do tych, które można napotkać na egzaminach certyfikowanych Cambridge, przez co uczą także umiejętności radzenia sobie z tego typu testami.

Główne cechy serii:

- Towarzyszący każdej książce materiał audio z nagraniem tekstu na płycie CD.
- Prezentacja głównych bohaterów opowieści na początku książki.
- Obrazki prezentujące kluczowe słownictwo każdego rozdziału.
- Ilustrowane przypisy objaśniające znaczenie trudnych słów.
- Szeroki wybór zróżnicowanych ćwiczeń: READING COMPREHENSION, VOCABULARY, GRAMMAR.
- Gry i zabawy utrwalające poznane słownictwo i struktury.
- Sekcja FILE z elementami zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego ukazuje kluczowe zagadnienia prezentowane w tekście oraz ich związek z codziennym życiem i współczesnym światem.

Zawartość leksykalna i gramatyczna każdej książki jest ściśle kontrolowana w zgodzie z poniższym syllabusem, opracowanym na podstawie kryteriów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego:

STEP 1: A1.1

TENSES: Present Simple and Continuous (positive, negative, question, short answer forms, contractions) ? Present Continuous for future ? imperative ? have got ? was ? modals (can). NOUNS: singular, plurals, irregular, countable and uncountable. ADJECTIVES: possessive. ADVERBS: now, here, too. PREPOSITIONS: place ? time. CONNECTIVES: and, but, so. PRONOUNS: demonstrative, personal, possessive interrogative. OTHER: question words ? impersonal ?you? ? there is/there are ? would like.

STEP 2: A1.2

Expansion of A1.1 ? TENSES: Past Simple (regular and irregular) ? modals (must to, have to, shall, could) ? Verb + to or -ing. ADJECTIVES: comparative and superlative. ADVERBS: always, never, -ly. PREPOSTIONS: time. CONNECTIVES: so. RELATIVE PRONOUNS: who, which, where. OTHER: indirect objects ? question words.

STEP 3: A2.1

Expansion of A1.2 ? TENSES: Past Continuous ? Present Perfect ? be going to ? will ? modals (might, may, should) ? tag questions ? zero conditional. ADVERBS: time. OTHER: verbs of senses.

Autor: Sir Arthur Conan Doyle
Adaptacja: Elizabeth Jackson
64 strony w kolorze
24x16,8 cm, miękka okładka
EAN 9788899279240

9788846824417

Brak opinii na tą chwilę.

Inni kupili też

Podobne produkty