Lektura Tom Sawyer + CD Audio A1.2

Ostatnie sztuki w magazynie

Lektura do nauki języka angielskiego Tom Sawyer + CD Audio poziom A1.2

30,73 zł
Brutto
Ilość:

Dostawa za darmo
Wyświetl koszt wysyłki

Lektura do nauki języka angielskiego Tom Sawyer + CD Audio poziom A1.2Seria: Liberty Readers STEP BY STEP

STEP 2: A1.2

Treść:

The famous story of a young American boy who prefers adventure to school: he witnesses a crime in a graveyard, is a pirate for two days, gets lost in a cavern and even fi nds treasure. Among his friends are the ?wild? Huckleberry Finn and the ?angel?, Becky Thatcher.

O serii:

Liberty Readers to innowacyjna i angażująca czytelnika seria lektur uproszczonych, które stanowią wciągającą i ciekawą metodę rozwijania znajomości języka obcego, umiejętności czytania ze zrozumieniem i wzbogacenia słownictwa.

Na wszystkich poziomach trudności lektury z tej serii zostały zaprojektowane tak, aby oddać styl i charakter oryginalnych tekstów, także dzięki wspaniałym ilustracjom, które współtworzą atmosferę utworu. Sekcje ćwiczeniowe zawierają szeroki wachlarz różnorodnych zadań służących sprawdzeniu stopnia zrozumienia tekstu, powtórzeniu i utrwaleniu poznanych struktur gramatycznych, rozwijaniu słownictwa a także zachęcają czytelników do własnych poszukiwań. Dodatkowo, ćwiczenia zachowują charakter zbliżony do tych, które można napotkać na egzaminach certyfikowanych Cambridge, przez co uczą także umiejętności radzenia sobie z tego typu testami.

Główne cechy serii:

- Towarzyszący każdej książce materiał audio z nagraniem tekstu na płycie CD.
- Prezentacja głównych bohaterów opowieści na początku książki.
- Obrazki prezentujące kluczowe słownictwo każdego rozdziału.
- Ilustrowane przypisy objaśniające znaczenie trudnych słów.
- Szeroki wybór zróżnicowanych ćwiczeń: READING COMPREHENSION, VOCABULARY, GRAMMAR.
- Gry i zabawy utrwalające poznane słownictwo i struktury.
- Sekcja FILE z elementami zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego ukazuje kluczowe zagadnienia prezentowane w tekście oraz ich związek z codziennym życiem i współczesnym światem.

Zawartość leksykalna i gramatyczna każdej książki jest ściśle kontrolowana w zgodzie z poniższym syllabusem, opracowanym na podstawie kryteriów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego:

Kluczowe zagadnienia językowe:
TENSES: Present Simple and Continuous (positive, negative, question, short answer forms, contractions) – Present Continuous for future – Past Simple (regular and irregular) - imperative – have got – was – modals (can, must, have to, shall, could) - Verb + to or -ing. NOUNS: singular, plurals, irregular, countable and uncountable. ADJECTIVES: possessive, comparative and superlative. ADVERBS: now, here, too, always, never, -ly. PREPOSITIONS: place – time. CONNECTIVES: and, but, so. PRONOUNS: demonstrative, personal, possessive interrogative. RELATIVE PRONOUNS: who, which, where. OTHER: indirect objects - question words – impersonal ‘you’ – there is/there are – would like.

9788899279219

Brak opinii na tą chwilę.

Inni kupili też

Podobne produkty