Lektura Oliver Twist + CD Audio A2.1

Dostępny

Lektura do nauki języka angielskiego  Oliver Twist + CD Audio poziom A2.1

28,90 zł
Brutto
Ilość:

Lektura do nauki języka angielskiego  Oliver Twist + CD Audio poziom A2.1


Oliver Twist + CD audio

Seria: Liberty Readers STEP BY STEP

STEP 3: A2.1

Treść:

Oliver Twist is a young orphan who was born in a work-house, worked as an apprentice and lived with thieves in London. But Oliver?s life changes when he meets good people. Dickens? famous book also looks at the social classes during the Victorian era.

O serii:

Liberty Readers to innowacyjna i angażująca czytelnika seria lektur uproszczonych, które stanowią wciągającą i ciekawą metodę rozwijania znajomości języka obcego, umiejętności czytania ze zrozumieniem i wzbogacenia słownictwa.

Na wszystkich poziomach trudności lektury z tej serii zostały zaprojektowane tak, aby oddać styl i charakter oryginalnych tekstów, także dzięki wspaniałym ilustracjom, które współtworzą atmosferę utworu. Sekcje ćwiczeniowe zawierają szeroki wachlarz różnorodnych zadań służących sprawdzeniu stopnia zrozumienia tekstu, powtórzeniu i utrwaleniu poznanych struktur gramatycznych, rozwijaniu słownictwa a także zachęcają czytelników do własnych poszukiwań. Dodatkowo, ćwiczenia zachowują charakter zbliżony do tych, które można napotkać na egzaminach certyfikowanych Cambridge, przez co uczą także umiejętności radzenia sobie z tego typu testami.

Główne cechy serii:

- Towarzyszący każdej książce materiał audio z nagraniem tekstu na płycie CD.
- Prezentacja głównych bohaterów opowieści na początku książki.
- Obrazki prezentujące kluczowe słownictwo każdego rozdziału.
- Ilustrowane przypisy objaśniające znaczenie trudnych słów.
- Szeroki wybór zróżnicowanych ćwiczeń: READING COMPREHENSION, VOCABULARY, GRAMMAR.
- Gry i zabawy utrwalające poznane słownictwo i struktury.
- Sekcja FILE z elementami zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego ukazuje kluczowe zagadnienia prezentowane w tekście oraz ich związek z codziennym życiem i współczesnym światem.

Zawartość leksykalna i gramatyczna każdej książki jest ściśle kontrolowana w zgodzie z poniższym syllabusem, opracowanym na podstawie kryteriów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego:

STEP 1: A1.1

TENSES: Present Simple and Continuous (positive, negative, question, short answer forms, contractions) ? Present Continuous for future ? imperative ? have got ? was ? modals (can). NOUNS: singular, plurals, irregular, countable and uncountable. ADJECTIVES: possessive. ADVERBS: now, here, too. PREPOSITIONS: place ? time. CONNECTIVES: and, but, so. PRONOUNS: demonstrative, personal, possessive interrogative. OTHER: question words ? impersonal ?you? ? there is/there are ? would like.

STEP 2: A1.2

Expansion of A1.1 ? TENSES: Past Simple (regular and irregular) ? modals (must to, have to, shall, could) ? Verb + to or -ing. ADJECTIVES: comparative and superlative. ADVERBS: always, never, -ly. PREPOSTIONS: time. CONNECTIVES: so. RELATIVE PRONOUNS: who, which, where. OTHER: indirect objects ? question words.

STEP 3: A2.1

Expansion of A1.2 ? TENSES: Past Continuous ? Present Perfect ? be going to ? will ? modals (might, may, should) ? tag questions ? zero conditional. ADVERBS: time. OTHER: verbs of senses.

Autor: Charles Dickens
Adaptacja: Elizabeth Jackson, Tricia Atcheson
80 stron w kolorze
24x16,8 cm, miękka okładka
EAN 9788899279257

9788899279257

Brak opinii na tą chwilę.

Inni kupili też

Podobne produkty