.

  Lektura The Time Machine + CD Audio A2 CEFR

  Dostępny

  Lektura do nauki języka angielskiego The Time Machine + CD Audio poziom A2 CEFR

  31,90 zł
  Brutto
  Ilość:

  Lektura do nauki języka angielskiego The Time Machine + CD Audio poziom A2 CEFR  Seria: Liberty Readers STEP UP A2-C1

  LEVEL 1: A2 CEFR

  Treść:

  The Time Traveller sits on the Time Machine in his home in London and soon finds himself in the year 802,701. He explores this future world with Weena, one of the small Eloi people. But who are the strange night creatures called Morlocks? When he finds the answer, he knows he must leave...

  O serii:

  Liberty Readers to innowacyjna i angażująca czytelnika seria lektur uproszczonych, które stanowią wciągającą i ciekawą metodę rozwijania znajomości języka obcego, umiejętności czytania ze zrozumieniem i wzbogacenia słownictwa.

  Kolekcja STEP UP obejmuje klasykę literatury do młodzieży i dorosłych. Na wszystkich poziomach trudności lektury z tej serii zostały zaprojektowane tak, aby oddać styl i charakter oryginalnych tekstów, także dzięki ilustracjom, które współtworzą atmosferę utworu. Sekcje ćwiczeniowe zawierają szeroki wachlarz różnorodnych zadań służących sprawdzeniu stopnia zrozumienia tekstu, powtórzeniu i utrwaleniu poznanych struktur gramatycznych, rozwijaniu słownictwa a także zachęcają czytelników do własnych poszukiwań. Dodatkowo, ćwiczenia zachowują charakter zbliżony do tych, które można napotkać na egzaminach certyfikowanych Cambridge (KEY/PRELIMINARY/FIRST), przez co uczą także umiejętności radzenia sobie z tego typu testami.

  Główne cechy serii:

  - Towarzyszący każdej książce materiał audio z nagraniem tekstu na płycie CD.
  - Wprowadzenie biograficzne o autorze.
  - Prezentacja głównych bohaterów opowieści na początku książki.
  - Przypisy dolne objaśniające znaczenie trudnych słów.
  - Szeroki wybór zróżnicowanych ćwiczeń, w tym sekcja Grammar Check.
  - Sekcje z elementami zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego ukazujące kluczowe zagadnienia prezentowane w tekście oraz ich związek z codziennym życiem i współczesnym światem.
  - Test końcowy w formule Cambridge ESOL (KEY/PRELIMINARY/FIRST).
  - Sekcje Out of the Box objaśniające kontekst kulturowy wybranych pojęć i słów.
  - Sekcja Crossroads rozwijająca kreatywne pisanie.

  Zawartość leksykalna i gramatyczna każdej książki jest ściśle skorelowana z poniższym syllabusem, opracowanym na podstawie kryteriów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego:

  Level 1: CEFR A2, CAMBRIDGE ENGLISH: KEY

  TENSES: Present (simple and continuous) ? Past (simple and continuous) ? Present Perfect Simple ? Future (will and going to) ? Passive (present and past) ? Modals (can, could, should, may, have to, must, need).
  NOUNS: countable and uncountable.
  ADJECTIVES: comparative and superlative. ADVERBS: frequency ? manner ? time. PREPOSITIONS: place ? time ? direction.
  RELATIVE PRONOUNS: who ? which ? what.
  CONNECTIVES: and ? but ? or ? so ? because ? if.

  Level 2: CEFR B1.1, CAMBRIDGE ENGLISH: PRELIMINARY

  TENSES: Expansion of A2 ? Future (Present Continuous and Present Simple) ? Future (will and going to for predictions) ? Future (will and shall for offers and promises) ? Modals (would, for deduction with can?t, have to, must) ? Conditionals (type zero and 1) ? Stative verbs ? Imperatives ? Short responses and tag questions.
  PRONOUNS: reflexive, quantitative, impersonal.
  RELATIVE PRONOUNS: whom ? whose ? WH-questions in the past.
  ADVERBS: place ? direction ? sequence.
  INTENSIFIERS: so ? such ? as ? too ? enough.
  CONNECTIVES: while, when, until etc.
  OTHER: ordinal and cardinal numbers.

  Level 3: CEFR B1.2, CAMBRIDGE ENGLISH: PRELIMINARY

  TENSES: Expansion of B1.1 ? Present Perfect (already, yet, ever, for, since) ? Past Simple vs Present Perfect ? Past Continuous vs Past Simple ? Past Perfect ? Conditionals (type 2) ? Modals (will, might, ought to, needn?t, used to) Simple reported speech ? Infi nitive vs gerund.
  ADJECTIVES: quantative ? compound ? order. PREPOSITIONS: after nouns and adjectives ? followed by gerund.
  INTENSIFIERS: too, rather etc.
  CONNECTIVES: although, whereas, unless, either? or.
  OTHER: so/nor, like, as ? Phrasal verbs.

  Level 4: CEFR B2.1, CAMBRIDGE ENGLISH: FIRST

  TENSES: Expansion of B1.2 ? Present Perfect Continuous ? Past Perfect ? Passive forms ? Conditional (Type 3) ? Causative with have/get.
  RELATIVE CLAUSES: defi ning and non-defi ning.
  CONNECTIVES: although, whereas.
  OTHER: due to, owing to.

  Level 5: CEFR B2.2, CAMBRIDGE ENGLISH: FIRST

  TENSES: Expansion of B2.1 ? Future (perfect, continuous, perfect continuous) ? Mixed conditionals ? Past Perfect Continuous ? Modals of deduction and speculation ? Reported Speech ? Phrasal verbs extended ? wish and regret.
  CONNECTIVES: despite, in spite of etc.

  Level 6: CEFR C1, CAMBRIDGE ENGLISH: ADVANCED

  TENSES: All ? would for past habits ? Phrasal verbs extended ? Subjunctives and unreal past. ADVERBS: Inversion after negative adverbials.
  OTHER: intensifying and emphasising.

  Autor: Herbert George Wells
  Adaptacja: Gillian Hammond
  112 stron w kolorze
  21x14 cm, miękka okładka
  EAN 9788899279592

  9788899279592

  Brak opinii na tą chwilę.

  Inni kupili też

  Podobne produkty