literatura w języku angielskim

A Christmas Carol + CD Audio

Ostatnie sztuki w magazynie

A Christmas Carol + CD Audio

31,90 zł
Brutto
Ilość:

help_outlineZapytaj o produkt
A Christmas Carol + CD Audio

A Christmas Carol + CD Audio

Akceptuję zasady polityki prywatności  

A Christmas Carol + CD Audio

Seria: Liberty Readers STEP UP A2-C1

LEVEL 4: B2.1 CEFR

Treść:

Charles Dickens? uplifting Christmas story about the redemption of an angry miser is a classic. This book also looks at the story?s contribution to Christmas traditions in Britain, and suggests a real or virtual tour of Dickens? London.

O serii:

Liberty Readers to innowacyjna i angażująca czytelnika seria lektur uproszczonych, które stanowią wciągającą i ciekawą metodę rozwijania znajomości języka obcego, umiejętności czytania ze zrozumieniem i wzbogacenia słownictwa.

Kolekcja STEP UP obejmuje klasykę literatury do młodzieży i dorosłych. Na wszystkich poziomach trudności lektury z tej serii zostały zaprojektowane tak, aby oddać styl i charakter oryginalnych tekstów, także dzięki ilustracjom, które współtworzą atmosferę utworu. Sekcje ćwiczeniowe zawierają szeroki wachlarz różnorodnych zadań służących sprawdzeniu stopnia zrozumienia tekstu, powtórzeniu i utrwaleniu poznanych struktur gramatycznych, rozwijaniu słownictwa a także zachęcają czytelników do własnych poszukiwań. Dodatkowo, ćwiczenia zachowują charakter zbliżony do tych, które można napotkać na egzaminach certyfikowanych Cambridge (KEY/PRELIMINARY/FIRST), przez co uczą także umiejętności radzenia sobie z tego typu testami.

Główne cechy serii:

- Towarzyszący każdej książce materiał audio z nagraniem tekstu na płycie CD.

- Wprowadzenie biograficzne o autorze.

- Prezentacja głównych bohaterów opowieści na początku książki.

- Przypisy dolne objaśniające znaczenie trudnych słów.

- Szeroki wybór zróżnicowanych ćwiczeń, w tym sekcja Grammar Check.

- Sekcje z elementami zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego ukazujące kluczowe zagadnienia prezentowane w tekście oraz ich związek z codziennym życiem i współczesnym światem.

- Test końcowy w formule Cambridge ESOL (KEY/PRELIMINARY/FIRST).

- Sekcje Out of the Box objaśniające kontekst kulturowy wybranych pojęć i słów.

- Sekcja Crossroads rozwijająca kreatywne pisanie.

Zawartość leksykalna i gramatyczna każdej książki jest ściśle skorelowana z poniższym syllabusem, opracowanym na podstawie kryteriów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego:

Level 1: CEFR A2, CAMBRIDGE ENGLISH: KEY

TENSES: Present (simple and continuous) ? Past (simple and continuous) ? Present Perfect Simple ? Future (will and going to) ? Passive (present and past) ? Modals (can, could, should, may, have to, must, need).

NOUNS: countable and uncountable.

ADJECTIVES: comparative and superlative. ADVERBS: frequency ? manner ? time. PREPOSITIONS: place ? time ? direction.

RELATIVE PRONOUNS: who ? which ? what.

CONNECTIVES: and ? but ? or ? so ? because ? if.

Level 2: CEFR B1.1, CAMBRIDGE ENGLISH: PRELIMINARY

TENSES: Expansion of A2 ? Future (Present Continuous and Present Simple) ? Future (will and going to for predictions) ? Future (will and shall for offers and promises) ? Modals (would, for deduction with can?t, have to, must) ? Conditionals (type zero and 1) ? Stative verbs ? Imperatives ? Short responses and tag questions.

PRONOUNS: reflexive, quantitative, impersonal.

RELATIVE PRONOUNS: whom ? whose ? WH-questions in the past.

ADVERBS: place ? direction ? sequence.

INTENSIFIERS: so ? such ? as ? too ? enough.

CONNECTIVES: while, when, until etc.

OTHER: ordinal and cardinal numbers.

Level 3: CEFR B1.2, CAMBRIDGE ENGLISH: PRELIMINARY

TENSES: Expansion of B1.1 ? Present Perfect (already, yet, ever, for, since) ? Past Simple vs Present Perfect ? Past Continuous vs Past Simple ? Past Perfect ? Conditionals (type 2) ? Modals (will, might, ought to, needn?t, used to) Simple reported speech ? Infi nitive vs gerund.

ADJECTIVES: quantative ? compound ? order. PREPOSITIONS: after nouns and adjectives ? followed by gerund.

INTENSIFIERS: too, rather etc.

CONNECTIVES: although, whereas, unless, either? or.

OTHER: so/nor, like, as ? Phrasal verbs.

Level 4: CEFR B2.1, CAMBRIDGE ENGLISH: FIRST

TENSES: Expansion of B1.2 ? Present Perfect Continuous ? Past Perfect ? Passive forms ? Conditional (Type 3) ? Causative with have/get.

RELATIVE CLAUSES: defi ning and non-defi ning.

CONNECTIVES: although, whereas.

OTHER: due to, owing to.

Level 5: CEFR B2.2, CAMBRIDGE ENGLISH: FIRST

TENSES: Expansion of B2.1 ? Future (perfect, continuous, perfect continuous) ? Mixed conditionals ? Past Perfect Continuous ? Modals of deduction and speculation ? Reported Speech ? Phrasal verbs extended ? wish and regret.

CONNECTIVES: despite, in spite of etc.

Level 6: CEFR C1, CAMBRIDGE ENGLISH: ADVANCED

TENSES: All ? would for past habits ? Phrasal verbs extended ? Subjunctives and unreal past. ADVERBS: Inversion after negative adverbials.

OTHER: intensifying and emphasising.

Autor: Charles Dickens

Adaptacja: Gillian Hammond

128 stron w kolorze

21x14 cm, miękka okładka

EAN 9788899279066

ETOI-79066

Brak opinii na tą chwilę.

Inni kupili też

Podobne produkty