.

  pomoce edukacyjne i dydaktyczne

  Książka El recuerdo egipcio + audio mp3

  Dostępny

  Książka El recuerdo egipcio + audio mp3

  25,90 zł
  Brutto
  Ilość:

  Książka El recuerdo egipcio + audio mp3

  El recuerdo egipcio + audio mp3 - lektura z nagraniem audio do nauki języka hiszpańskiego.

  Książeczka El recuerdo egipcio + audio mp3:

  Poziom zaawansowania 2 : A2

  Treść:

  Carmen marzy żeby zostać detektywem. Jej ulubione zajęcie to rozwiązywanie zagadek detektywistycznych. Tym razem jednak zagadka jest wyjątkowo skomplikowana.

  Zakres tematyczny:

  Hablar de la rutina diaria establecer comparaciones

  Pedir favores, dar órdenes y consejos

  Hacer predicciones

  Narrar acciones pasadas

  Describir objetos, lugares y sucesos

  Describir necesidades inmediatas

  Expresar condiciones

  Expresar obligación

  Expresar probabilidad

  Zakres gramatyczny:

  Presente de verbos regulares e irregulares

  Imperativo afirmativo y negativo de verbos regulares e irregulares

  Futuro Imperfecto

  Pretérito Perfecto

  Pretérito Indefinido

  Ser/Estar/Hay

  Tener que + infinitivo

  Condicional con "si" + presente

  Adjetivos

  Adverbios

  Conectores

  Vocabulario

  Superlativos absolutos

  Struktura:

  Prezentowana historia podzielona jest na rozdziały oraz poprzedzona ilustrowaną prezentacją bohaterów opowieści i dwustronicową sekcją Actividades de Pre Lectura zawierającą ćwiczenia wprowadzające czytelnika w tekst książki pod kątem słownictwa i gramatyki.

  W lepszym rozumieniu tekstu pomagają glosariusze z tłumaczeniami wybranych słówek umieszczone w dolnej części każdej strony.

  Po każdym rozdziale następuje dwustronicowa sekcja Comprensión lectora podsumowująca rozdział pod kątem treści prezentowanej historii, a także gramatyki, słownictwa i poznanych form językowych, a ponadto wspomagająca rozwój umiejętności czytania ze zrozumieniem i skutecznego zapamiętywania.

  W końcowej części książki znajduje się czterostronicowa sekcja Reportaje prezentująca ciekawe informacje związane z cywilizacją i kulturą iberojęzyczną.

  Książkę zamyka jednostronicowa sekcja Test final sprawdzająca ogólny poziom zrozumienia i zapamiętania przeczytanej historii, oraz poznanych form językowych, a także sekcja Programa de estudios zawierająca zwięzły opis zamierzeń dydaktycznych realizowanych w książce.

  Materiał audio:

  Materiał audio obejmuje nagranie całości tekstu w wykonaniu rodzimych użytkowników języka hiszpańskiego.

  Nagrania dostępne są online - do pobrania lub za pośrednictwem aplikacji.

  Bogata szata graficzna (w tym ilustracje wykonane przez uznanych ilustratorów książek o światowej sławie) stanowi doskonały komentarz wizualny do przedstawionej historii i sprzyja lepszemu zrozumieniu słownictwa i wyrażeń znajdujących się w tekście.

  Książka stanowi doskonałe narzędzie konsolidujące kompetencje i sprawności językowe dzieci i młodzieży obejmujące umiejętność czytania, rozumienia ze słuchu, pisania i mówienia.

  Książki z kolekcji Lecturas ELI Adolescentes charakteryzują się dbałością o najwyższą jakość edytorską oraz starannym i eleganckim wykonaniem.

  Seria Lecturas ELI Adolescentes opracowana została w oparciu o kryteria Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Marco común europeo de referencia para las lenguas).

  Autor: Mary Flagan

  Ilustracje: LibellulArt

  Ilość stron: 64

  Format: 15x21cm

  9788853605580

  Brak opinii na tą chwilę.

  Inni kupili też

  Podobne produkty