.

pomoce edukacyjne i dydaktyczne

Książka El recuerdo egipcio + audio mp3

Dostępny

Książka El recuerdo egipcio + audio mp3

25,90 zł
Brutto
Ilość:

Książka El recuerdo egipcio + audio mp3

El recuerdo egipcio + audio mp3 - lektura z nagraniem audio do nauki języka hiszpańskiego.

Książeczka El recuerdo egipcio + audio mp3:

Poziom zaawansowania 2 : A2

Treść:

Carmen marzy żeby zostać detektywem. Jej ulubione zajęcie to rozwiązywanie zagadek detektywistycznych. Tym razem jednak zagadka jest wyjątkowo skomplikowana.

Zakres tematyczny:

Hablar de la rutina diaria establecer comparaciones

Pedir favores, dar órdenes y consejos

Hacer predicciones

Narrar acciones pasadas

Describir objetos, lugares y sucesos

Describir necesidades inmediatas

Expresar condiciones

Expresar obligación

Expresar probabilidad

Zakres gramatyczny:

Presente de verbos regulares e irregulares

Imperativo afirmativo y negativo de verbos regulares e irregulares

Futuro Imperfecto

Pretérito Perfecto

Pretérito Indefinido

Ser/Estar/Hay

Tener que + infinitivo

Condicional con "si" + presente

Adjetivos

Adverbios

Conectores

Vocabulario

Superlativos absolutos

Struktura:

Prezentowana historia podzielona jest na rozdziały oraz poprzedzona ilustrowaną prezentacją bohaterów opowieści i dwustronicową sekcją Actividades de Pre Lectura zawierającą ćwiczenia wprowadzające czytelnika w tekst książki pod kątem słownictwa i gramatyki.

W lepszym rozumieniu tekstu pomagają glosariusze z tłumaczeniami wybranych słówek umieszczone w dolnej części każdej strony.

Po każdym rozdziale następuje dwustronicowa sekcja Comprensión lectora podsumowująca rozdział pod kątem treści prezentowanej historii, a także gramatyki, słownictwa i poznanych form językowych, a ponadto wspomagająca rozwój umiejętności czytania ze zrozumieniem i skutecznego zapamiętywania.

W końcowej części książki znajduje się czterostronicowa sekcja Reportaje prezentująca ciekawe informacje związane z cywilizacją i kulturą iberojęzyczną.

Książkę zamyka jednostronicowa sekcja Test final sprawdzająca ogólny poziom zrozumienia i zapamiętania przeczytanej historii, oraz poznanych form językowych, a także sekcja Programa de estudios zawierająca zwięzły opis zamierzeń dydaktycznych realizowanych w książce.

Materiał audio:

Materiał audio obejmuje nagranie całości tekstu w wykonaniu rodzimych użytkowników języka hiszpańskiego.

Nagrania dostępne są online - do pobrania lub za pośrednictwem aplikacji.

Bogata szata graficzna (w tym ilustracje wykonane przez uznanych ilustratorów książek o światowej sławie) stanowi doskonały komentarz wizualny do przedstawionej historii i sprzyja lepszemu zrozumieniu słownictwa i wyrażeń znajdujących się w tekście.

Książka stanowi doskonałe narzędzie konsolidujące kompetencje i sprawności językowe dzieci i młodzieży obejmujące umiejętność czytania, rozumienia ze słuchu, pisania i mówienia.

Książki z kolekcji Lecturas ELI Adolescentes charakteryzują się dbałością o najwyższą jakość edytorską oraz starannym i eleganckim wykonaniem.

Seria Lecturas ELI Adolescentes opracowana została w oparciu o kryteria Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Marco común europeo de referencia para las lenguas).

Autor: Mary Flagan

Ilustracje: LibellulArt

Ilość stron: 64

Format: 15x21cm

9788853605580

Brak opinii na tą chwilę.

Inni kupili też

Podobne produkty