pomoce edukacyjne i dydaktyczne

Książka Niebla + audio mp3

Książka do nauki hiszpańskiego Niebla + audio mp3. Prezentowana historia podzielona jest na rozdziały oraz poprzedzona ilustrowaną prezentacją bohaterów opowieści i dwustronicową sekcją Actividades de pre lectura zawierającą ćwiczenia wprowadzające czytelnika w tekst książki pod kątem słownictwa i gramatyki.

Książka Niebla + audio mp3

Niebla + mp3 audio - Książka do nauki hiszpańskiego dla dzieci z nagraniem audio.

Książka Niebla + audio mp3:

Poziom zaawansowania 4 : (1800 palabras) B2

Treść:

Nowela Niebla (Mgła) to jedno z najsłynniejszych dzieł Miguela de Unamuno.

Zawartość:

 • La descripción física:
 • El carácter
 • La familia, los amigos, las relaciones
 • Los sentimientos, el amor, el odio, los celos

Gramática:

 • El presente de indicativo
 • El presente narrativo
 • Los tiempos del pasado (pretérito perfecto, indefinido e imperfecto)
 • El futuro imperfecto
 • El condicional
 • El imperativo
 • El presente de subjuntivo
 • El imperfecto de subjuntivo
 • Las formas impersonales del verbo (infinitivo, gerundio y participio) 
 • La voz pasiva
 • Sintaxis de la frase simple y compleja
 • Los conectores del discurso (conjunciones)

Comunicación:

 • Describir a personas
 • Hablar de sentimientos y estados de ánimo
 • Narrar algo que ha sucedido
 • Hacer sugerencias
 • Expresiones idiomáticas

Struktura:

Prezentowana historia podzielona jest na rozdziały oraz poprzedzona ilustrowaną prezentacją bohaterów opowieści i dwustronicową sekcją Actividades de pre lectura zawierającą ćwiczenia wprowadzające czytelnika w tekst książki pod kątem słownictwa i gramatyki.

W lepszym rozumieniu tekstu pomagają glosariusze z tłumaczeniami wybranych słówek umieszczone w dolnej części każdej strony.

Po każdym rozdziale następuje sekcja Actividades podsumowująca rozdział pod kątem treści prezentowanej historii, a także gramatyki, słownictwa i poznanych form językowych, a ponadto wspomagająca rozwój sprawności językowych związanych z przygotowaniem do DELE.

W końcowej części książki znajduje się sześciostronicowa sekcja Reportaje prezentująca ciekawe informacje związane z autorem książki i okolicznościami powstania utworu.

Książkę zamyka sekcja Test final sprawdzająca ogólny poziom zrozumienia i zapamiętania przeczytanej historii, oraz poznanych form językowych, a także sekcja Programa de estudios zawierająca zwięzły opis zamierzeń dydaktycznych realizowanych w książce.

Materiał audio:

Materiał audio obejmuje nagranie całości tekstu w wykonaniu rodzimych użytkowników języka hiszpańskiego.

Nagrania dostępne są online - do pobrania lub za pośrednictwem aplikacji.

Bogata szata graficzna (w tym ilustracje wykonane przez uznanych ilustratorów książek o światowej sławie) stanowi doskonały komentarz wizualny do przedstawionej historii i sprzyja lepszemu zrozumieniu słownictwa i wyrażeń znajdujących się w tekście.

Książka stanowi doskonałe narzędzie konsolidujące kompetencje i sprawności językowe dzieci i młodzieży obejmujące umiejętność czytania, rozumienia ze słuchu, pisania i mówienia.

Książki z kolekcji Lecturas ELI Jóvenes y Adultos charakteryzują się dbałością o najwyższą jakość edytorską oraz starannym i eleganckim wykonaniem.

Seria Lecturas ELI Jóvenes y Adultos opracowana została w oparciu o kryteria Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Marco común europeo de referencia para las lenguas).

Autor: Miguel de Niebla / David Tarradas Agea

Ilustracje: Valerio Vidali

Ilość stron: 144

Format: 15x21cm

9788853606648

Brak opinii na tą chwilę.