pomoce edukacyjne i dydaktyczne

Książka Don Quijote de la Mancha + audio mp3

Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

Książka Don Quijote de la Mancha + audio mp3. Prezentowana historia podzielona jest na rozdziały oraz poprzedzona ilustrowaną prezentacją bohaterów opowieści i dwustronicową sekcją Actividades de pre lectura zawierającą ćwiczenia wprowadzające czytelnika w tekst książki pod kątem słownictwa i gramatyki.

29,90 zł
Brutto
Ilość:

Książka Don Quijote de la Mancha + audio mp3

Don Quijote de la Mancha + mp3 audio - książka z kolekcji Lecturas ELI Jóvenes y Adultos z nagraniem audio.

Książka Don Quijote de la Mancha + audio mp3:

Poziom zaawansowania 4 : B2

Treść:

Don Quijote, starszy ubogi szlachcic, pod wpływem lektury ksiąg rycerskich przywdziewa zbroję i wraz ze swym giermkiem wyrusza w świat by dokonać wielkich i odważnych czynów. Efektem tego są jednak same kłopoty...

Zawartość:

Temas: Aventuras

Libros de caballerias

Locura

Amor

Ideal

Magia

Parodia

Humor

Destrazas: Describir personas y lugares

Expresar opiniones

Expresar probabilidades

Hacer supociciones

Contar experiencias pasadas

Hablar de intenciones futuras

Narrar un evento que ha suciedido

Inventar una historia

Contenidos gramaticalesLos verbos ser y estar

El presente de indicativo

Los tiempos del pasado (peterito indefinido e imperfecto)

El futuro imperfecto

El conditional

El presente de subjuntivo

El imperfecto de subjuntivo

El imperativo afirmativo y negativo

Los adjectivos y pronombres indefinidos

Los conectores del discurso (conjunciones)

Struktura:

Prezentowana historia podzielona jest na rozdziały oraz poprzedzona ilustrowaną prezentacją bohaterów opowieści i dwustronicową sekcją Actividades de pre lectura zawierającą ćwiczenia wprowadzające czytelnika w tekst książki pod kątem słownictwa i gramatyki.

W lepszym rozumieniu tekstu pomagają glosariusze z tłumaczeniami wybranych słówek umieszczone w dolnej części każdej strony.

Po każdym rozdziale następuje sekcja Actividades podsumowująca rozdział pod kątem treści prezentowanej historii, a także gramatyki, słownictwa i poznanych form językowych, a ponadto wspomagająca rozwój sprawności językowych związanych z przygotowaniem do DELE.

W końcowej części książki znajduje się sześciostronicowa sekcja Reportaje prezentująca ciekawe informacje związane z okolicznościami powstania pierwowzoru utworu Lazarillo de Tormes, jego kontekstem historycznym, kulturowym i literackim.

Książkę zamyka sekcja Test final sprawdzająca ogólny poziom zrozumienia i zapamiętania przeczytanej historii, oraz poznanych form językowych, a także sekcja Programa de estudios zawierająca zwięzły opis zamierzeń dydaktycznych realizowanych w książce.

Materiał audio:

Materiał audio obejmuje nagranie całości tekstu w wykonaniu rodzimych użytkowników języka hiszpańskiego.

Nagrania dostępne są online - do pobrania lub za pośrednictwem aplikacji.

Bogata szata graficzna (w tym ilustracje wykonane przez uznanych ilustratorów książek o światowej sławie) stanowi doskonały komentarz wizualny do przedstawionej historii i sprzyja lepszemu zrozumieniu słownictwa i wyrażeń znajdujących się w tekście.

Książka stanowi doskonałe narzędzie konsolidujące kompetencje i sprawności językowe obejmujące umiejętność czytania, rozumienia ze słuchu, pisania i mówienia.

Książki z kolekcji Lecturas ELI Jóvenes y Adultos charakteryzują się dbałością o najwyższą jakość edytorską oraz starannym i eleganckim wykonaniem.

Seria Lecturas ELI Jóvenes y Adultos opracowana została w oparciu o kryteria Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Marco común europeo de referencia para las lenguas).

Autor: Miguel de Cervantes

Ilustracje: Valerio Vidali

15x21cm, 128 stron

9788853613004

Brak opinii na tą chwilę.

Inni kupili też

Podobne produkty