ELI Photo Cartes Français - karty obrazkowe

ELI Photo Cartes Français - karty obrazkowe

ELI Photo Cartes Français - karty obrazkowe


ELI Photo Cartes Français - Images pour un usage créatif du français - fotograficzne karty konwersacyjne.

Kolekcja kart obrazkowych rozwijających znajomość języka francuskiego na poziomach B1-B2.

Zestaw składa się z 75 luźnych kart z fotografiami reprezentującymi koncepty, pojęcia, idee, uczucia, emocje oraz zagadnienia związane z kondycją współczesnego świata i człowieka.

Na odwrocie każdej z kart znajduje się zestaw pytań i słów kluczowych nawiązujących do tematu zaprezentowanego na obrazku i zachęcających do samodzielnej wypowiedzi bądź dyskusji.

Cele językowe:
? rozwijanie umiejętności budowania swobodnej wypowiedzi ustnej lub pisemnej języku francuskim,
? ćwiczenie technik argumentacji,
? nauka słownictwa i wyrażeń francuskich.

Poziom trudności językowej: B1-B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Cadre Européen Commun de Référence), przy czym minimalny poziom znajomości języka niezbędny do rozpoczęcia pracy z wybranymi kartami to A2-B1.

Grupa docelowa: młodzież i osoby dorosłe

Zastosowanie: karty znajdują zastosowanie zarówno w realiach szkolnych (jako uzupełnienie typowych lekcji języka francuskiego), jak również na różnego rodzaju kursach w szkołach lub zajęciach z konwersacji.

Metody pracy:
? prowadzenie dyskusji na forum całej klasy / grupy
? praca z podziałem na małe grupy (każda grupa pracuje nad innym tematem),
? praca indywidualna (indywidualna konwersacja) z nauczycielem lub lektorem,
? praca samodzielna (na przykład w formie pisemnego zadania domowego lub przygotowania wystąpienia ustnego na następne zajęcia).

Zalety: karty dzięki doborowi interesujących i skłaniających do refleksji tematów w naturalny sposób zachęcają do samodzielnego formułowania wypowiedzi i wyrażania opinii w języku francuskim, a tym samym do budowania i umacniania własnego zasobu kompetencji językowych.

Kolekcja kart ELI Photo Cartes Français stanowi doskonałą pomoc dla nauczycieli i lektorów poszukujących dodatkowych materiałów do wykorzystania na zajęciach w klasie lub na kursach językowych.

Przykładowe tematy kart:
? globalizacja
? skażenie środowiska naturalnego
? alternatywne źródła energii
? zwyczaje żywieniowe
? prawa człowieka
? rasizm
? problemy społeczne
? nowe technologie
? rozwój człowieka
? rodzina

Zestaw zawiera:
? 75 kolorowych obustronnych kart formatu 19,5x13cm
? instrukcję
? kartonowe pudełko

Autor: Joy Oliver

9788853613561

Brak opinii na tą chwilę.