pomoce edukacyjne i dydaktyczne

Książka Пиковая дама - Pikovaja dama + audio mp3

Książka Пиковая дама - Pikovaja dama + audio mp3

Książka Пиковая дама - Pikovaja dama + audio mp3

Пиковая дама - Pikovaja dama + audio mp3 - lektura uproszczona w języku rosyjskim z kolekcji Адаптированное чтение.

Poziom: A1 CEFR

Treść: Adaptacja opowiadania Dama Pikowa Aleksandra Puszkina.

Struktura: Prezentowana historia podzielona jest na rozdziały oraz poprzedzona prezentacją bohaterów oraz sekcją zawierającą ćwiczenia wprowadzające czytelnika w tekst książki pod kątem słownictwa i gramatyki.

W lepszym rozumieniu tekstu pomagają glosariusze z tłumaczeniami wybranych słówek umieszczone w dolnej części każdej strony. Po każdym rozdziale następuje dwustronicowa sekcja podsumowująca rozdział pod kątem treści prezentowanej historii, a także gramatyki, słownictwa i poznanych form językowych, a ponadto wspomagająca rozwój umiejętności czytania ze zrozumieniem i skutecznego zapamiętywania.

W końcowej części książki znajduje się czterostronicowe dossier prezentujące ciekawe informacje związane z autorem, tłem historycznym i specyfiką rosyjskiej kultury.

Książkę zamyka jednostronicowa sekcja testowa sprawdzająca ogólny poziom zrozumienia i zapamiętania przeczytanej historii, oraz poznanych form językowych, a także syllabus zawierający zwięzły opis zamierzeń dydaktycznych realizowanych w książce.

Materiał audio:

Materiał audio obejmuje nagranie całości tekstu w wykonaniu rodzimych użytkowników języka francuskiego.

Nagrania dostępne są online - do pobrania lub za pośrednictwem aplikacji.

Bogata szata graficzna stanowi doskonały komentarz wizualny do przedstawionej historii i sprzyja lepszemu zrozumieniu słownictwa i wyrażeń znajdujących się w tekście.

Książka stanowi doskonałe narzędzie konsolidujące kompetencje i sprawności językowe młodzieży i dorosłych obejmujące umiejętność czytania, rozumienia ze słuchu, pisania i mówienia.

Książki z kolekcji ELI Адаптированное чтение charakteryzują się dbałością o najwyższą jakość edytorską oraz starannym i gustownym wykonaniem. Seria opracowana została w oparciu o kryteria Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Autor: Aleksander Puszkin

Ilość stron: 80

Format: 15x21cm

9788853626530

Brak opinii na tą chwilę.