1000 lat historii Polski - dziedzictwo narodowe - (pakiet 2 cz.) - mapa ścienna

1000 lat historii Polski - dziedzictwo narodowe - (pakiet 2 cz.) - mapa ścienna

1000 lat historii Polski - dziedzictwo narodowe - (pakiet 2 cz.) - mapa ścienna

Zestaw dwóch ściennych map / plansz szkolnych przedstawiających najważniejsze wydarzenia historii Polski w latach 966-2006, naniesione na oś czasu (część pierwsza obejmuje lata 960-1800, druga 1800-2006). Materiał faktograficzny uzupełniają portrety władców oraz ilustracje przedstawiające najważniejsze wydarzenia i postaci naszych dziejów.

Ważny element planszy stanowią 'mapy-migawki' przedstawiające sytuację polityczną Polski w wybranych okresach dziejowych.

'Mapy-migawki' obejmują następujące okresy dziejów Polski:

  •     Polska za panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego
  •     Polska w początkach rozbicia dzielnicowego
  •     Polska i Litwa za pierwszych Jagiellonów
  •     Rzeczpospolita Obojga Narodów w I połowie XVII w.
  •     Rzeczpospolita w czasach rozbiorów 1772-1795
  •     Księstwo Warszawskie 1807-1815 i Królestwo Polskie 1815-1914
  •     Odrodzenie państwa polskiego 1918-1922
  •     II Rzeczpospolita 1918-1939
  •     Polska w czasie II wojny światowej
  •     Rzeczpospolita Polska w 2006 r.

MR-HI-02

Brak opinii na tą chwilę.