pomoce edukacyjne i dydaktyczne

Ekosystem morza ciepłego - ścienna plansza dydaktyczna

Ekosystem morza ciepłego - ścienna plansza dydaktyczna

Ekosystem morza ciepłego - ścienna plansza dydaktyczna

Ścienna plansza szkolna do biologii przedstawiająca ekosystem morza ciepłego - reprezentatywne dla niego organizmy roślinne i zwierzęce, z wyróżnieniem gatunków chronionych. Każdy rysunek jest podpisany polską oraz łacińską nazwą.

MR-BI-10

Brak opinii na tą chwilę.