Multimedia naukowe

Program multimedialny Didakta - Język angielski 1

Program multimedialny Didakta - Język angielski 1. Didakta  Język angielski 1 to multimedialny program edukacyjny, który służy do przećwiczenia i sprawdzenia wiadomości, jak i do doskonalenia języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej.

Program multimedialny Didakta - Język angielski 1

Didakta ? Język angielski 1 to multimedialny program edukacyjny, który służy do przećwiczenia i sprawdzenia wiadomości, jak i do doskonalenia języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej.

Zadania i ćwiczenia interaktywne z zakresu gramatyki języka angielskiego podzielone są na następujące działy tematyczne:

Części zdania i rzeczowniki - występowanie części w zdaniu, liczba mnoga

  • Zaimki - osobowe, dzierżawcze, nieokreślone
  • Czasowniki - czas teraźniejszy i czas przeszły prosty, czasowniki modalne
  • Przyimki i spójniki - połączenia przyimkowe, spójniki
  • Tworzenie pytań, odpowiedzi i negacji - zmiana szyku wyrazów, pytania uzupełniające, tworzenie negacji
  • Zasób słów - określanie czasu, stopniowanie przymiotników, słówka
  • Dyktanda - uzupełnianie liter i słów w zdaniach

W ustawieniach każdego typu zadań można wybrać dowolną liczbę przykładów w zakresie od 10 do 30.

Program jest łatwy w obsłudze i dzięki intuicyjnemu interfejsowi graficznemu orientacja w programie nie stanowi problemu, także dla dzieci.

Tabele z wynikami dla każdego typu zadań informują o najlepszych uczestnikach. Wszystkie wyniki uzyskane przez uczniów wpisywane są do osobnego pliku, w którym jest zawarty rodzaj rozwiązywanego zadania, data, godzina, liczba poprawnych i błędnych odpowiedzi oraz ocena końcowa.

Program świetnie nadaje się do pracy z tablicami interaktywnymi dowolnego typu.

Aplikacja umożliwia drukowanie zadań oraz testów, dzięki czemu istnieje możliwość rozwiązywania zadań poza komputerem.

Wersja elektroniczna. Program można zainstalować na 20 komputerach.

DID-000009

Brak opinii na tą chwilę.