Wychowanie komunikacyjne część 2 - zestaw tablic

Wychowanie komunikacyjne część 2 - zestaw tablic

Wychowanie komunikacyjne część 2 - zestaw tablic

Zestaw 17 tablic dydaktycznych

Zachowanie na chodniku.
Niebezpieczne sytuacje na chodniku.
Przejścia dla pieszych.
Przechodzenie przez jezdnię, cz. I.
Przechodzenie przez jezdnię, cz. II.
Przechodzenie przez jezdnię poza przejściami dla pieszych.
Poruszanie się pieszych po drogach pozbawionych chodników i poboczy.
Przystanki komunikacji miejskiej.
Zachowanie na przystankach komunikacji miejskiej.
Przechodzenie przez tory tramwajowe.
Wsiadanie i wysiadanie z autobusu i tramwaju.
Zachowanie w środkach komunikacji miejskiej.
Wsiadanie i wysiadanie z samochodu.
Zachowanie w samochodzie.
Przejazdy kolejowe.
Przechodzenie przez tory kolejowe.
Podstawowe zespoły roweru.

WER-000027

Brak opinii na tą chwilę.