Już umiem - Matematyka

Już umiem - Matematyka. Już umiem - Matematyka to obszerny zestaw pomocy dydaktycznych, skonstruowany z myślą o nauczycielach matematyki, w klasach 4-6 szkoły podstawowej.

Już umiem - Matematyka

Już umiem - Matematyka to obszerny zestaw pomocy dydaktycznych, skonstruowany z myślą o nauczycielach matematyki, w klasach 4-6 szkoły podstawowej. Pozwala w sposób ciekawy i angażujący przeprowadzać uczniów przez niełatwy świat matematycznych przygód, rozwijając i poszerzając podstawowe umiejętności matematyczne. Zestaw może być wykorzystywany podczas lekcji, jak również podczas zajęć dodatkowych i wyrównawczych - z uczniami przejawiającymi problemy z rozwiązywaniem zadań oraz tych z deficytami w rozwoju psychospołecznym i fizycznym. 

Karty pracy oprócz zagadnień związanych z matematyką, takich jak pamięć, koncentracja, myślenie matematyczne, obejmują również wszystkie zagadnienia przewidziane w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie matematyki na II etapie edukacyjnym, w szczególności:

  • Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym, działania na liczbach naturalnych, liczby całkowite
  • Ułamki zwykłe i dziesiętne oraz działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
  • Elementy algebry
  • Proste i odcinki, kąty, wielokąty, koła, okręgi oraz bryły i obliczenia w geometrii
  • Obliczenia praktyczne, elementy statystyki opisowej i zadania tekstowe

Zestaw Już umiem - Matematyka zawiera: 

  • 70 interaktywnych ćwiczeń, gier i zabaw,
  • 150 kart pracy wydrukowanych z programu,
  • 30 różnych kart z siatkami wielościanów foremnych (czworościan, sześcian, ośmiościan, dwunastościan i dwudziestościan); karty wydrukowane są na kartonie przeznaczonym do wycinania i sklejania modeli brył.
000106

Brak opinii na tą chwilę.

Inni kupili też

Podobne produkty