.

1 - Otrzymywanie oraz właściwości pierwiastków i związków chemicznych

Dostępny

1 - Otrzymywanie oraz właściwości pierwiastków i związków chemicznych

50,00 zł
Brutto
Ilość:

1 - Otrzymywanie oraz właściwości pierwiastków i związków chemicznych

- DP1 Laboratoryjne otrzymywanie tlenu oraz spalanie metali i niemetali w powietrzu i w tlenie - 7' 00"

- DP2 Laboratoryjne otrzymywanie dwutlenku węgla oraz badanie jego właściwości - 5' 20"

- DP3 Laboratoryjne otrzymywanie wodoru i badanie jego właściwości - 6' 50"

- DP4 Elektroliza wody - 4' 20"

- DP5 Otrzymywanie i właściwości chlorowodoru 2' 50"

- DP6 Otrzymywanie i właściwości kwasu solnego 8'20"

- DP7 Otrzymywanie kwasu siarkowego i badanie jego właściwości - 9'30"

- DP8 Badanie właściwości kwasu azotowego - 5' 20"

- DP9 Otrzymywanie kwasu fosforowego i badanie jego właściwości - 4' 30"

- DP 10 Otrzymywanie wodorotlenków poprzez działanie metali na wodę oraz badanie ich właściwości-12'30"

SFE-000001

Brak opinii na tą chwilę.

Inni kupili też

Podobne produkty