Matematyka konkretna 2. Zegar i kalendarz

Matematyka konkretna 2. Zegar i kalendarz

Matematyka konkretna 2. Zegar i kalendarz

Matematyka konkretna 2. Zegar i kalendarz to 23 ćwiczenia w przystępnej i zabawowej formie przybliżające pojęcie czasu. Rozwiązując je dzieci uczą się:

  •  odczytywania godzin, kwadransów i minut na zegarze tradycyjnym i elektronicznym
  •  nazw miesięcy
  •  zapisywania dat
  •  właściwego użycia terminów służących do określania czasu takich jak: teraz, przedtem, potem, dłużej, krócej, dzisiaj, wczoraj, rano, wieczór
  •  stosowania numeracji rzymskiej I-XII
  •  rozmieszczenia dni świątecznych w kalendarzu i posługiwania się nim.

Zawartość merytoryczna książeczki Matematyka konkretna 2. Zegar i kalendarz oprócz swojego podstawowego celu rozwija i utrwala umiejętności matematyczne i przybliża zasady ortografii.

Z powodzeniem może być wykorzystywana w terapii pedagogicznej dzieci z ryzykiem dysleksji oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 

000063

Brak opinii na tą chwilę.