.

Układ okresowy pierwiastków

Układ okresowy pierwiastków - strona chemiczna

Dostępny

Układ okresowy pierwiastków - strona chemiczna. Kolorowy i duży układ okresowy pierwiastków, to niemal nieodłączny element wyposażenia każdej sali chemicznej. Jest to świetna pomoc naukowa, dzięki której uczniowie zapamiętują najważniejsze informacje jeszcze szybciej!

48,00 zł
Brutto
Rozmiar
Ilość:

Układ okresowy pierwiastków - strona chemiczna

Kolorowy i duży układ okresowy pierwiastków, to niemal nieodłączny element wyposażenia każdej sali chemicznej. Jest to świetna pomoc naukowa, dzięki której uczniowie zapamiętują najważniejsze informacje jeszcze szybciej!

Nasza plansza zawiera następujące informacje o pierwiastkach - strona fizyczna:

 • nazwa w języku polskim oraz po łacinie 
 • symbol chemiczny 
 • liczba porządkowa 
 • rok odkrycia oraz nazwisko odkrywcy 
 • masa atomowa
 • procentowy udział izotopów naturalnych i liczby masowe
 • konfiguracja elektronowa 
 • struktura krystaliczna
 • zawartość w litosferze, hydrosferze i atmosferze
 • twardość (w skali Mohsa)
 • temperatura topnienia i temperatura wrzenia
 • gęstość w 0 i 20 stopniach Celsjusza
 • energia jonizacji
 • stopnie utlenienia
 • elektroujemność
 • promień atomowy
 • aktywność chemiczna
 • struktura komórki elementarnej

Informacje zawarte na stronie chemicznej: 

 • nazwa polska i angielska
 • symbol chemiczny
 • liczba atomowa
 • masa atomowa
 • najważniejsze tlenki i ich charakter chemiczny
 • standardowy potencjał redoks
 • promień atomowy
 • główne źródła
 • metody otrzymywania pierwiastka
MR-AP-47

Brak opinii na tą chwilę.

Inni kupili też

Podobne produkty