Aktywna Tablica - sklep Tesora.eu

Program "Aktywna Tablica" dotyczy wsparcia finansowego dla szkół w latach 2021-2024 na zakup pomocy multimedialnych oraz pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Wsparcie finansowe może być udzielone na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii,  niezbędnych  do  realizacji  programów  nauczania  z wykorzystaniem   technologii   informacyjno-komunikacyjnych.

Szkoły podstawowe mogą otrzymać wsparcie finansowe na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych:


a) komputerów przenośnych, zwanych dalej „laptopami”, wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku  i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej,


b)tablicy interaktywnej:–tablicy interaktywnej z projektorem ultra ogniskowym,

–tablicy interaktywnej bez projektora ultra ogniskowego,


c) projektora lub projektora ultra krótkoogniskowego,


d) głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, lub


e) interaktywnego monitora dotykowego o przekątnej ekranu co najmniej 55cali;Szkołom ponadpodstawowym wsparcie finansowe może być udzielone na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych:

a) laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej,


b) tablicy interaktywnej:

  • tablicy interaktywnej  z projektorem ultra ogniskowym,
  • tablicy interaktywnej bez projektora ultra ogniskowego,


c) projektora lub projektora ultra krótkoogniskowego,


d) głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku,


e) interaktywnego monitora dotykowego o przekątnej ekranu co najmniej 55cali, lub


f) specjalistycznego oprogramowania lub materiałów edukacyjnych, wykorzystujących technologie informacyjne, takie jak: wirtualne laboratoria, materiały do nauczania kodowania i robotykiSzkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczniowie niewidomi, wsparcie finansowe może być udzielone na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych:


a) pomocy dydaktycznych:

  • notatników brajlowskich,
  • linijek brajlowskich,
  • innych urządzeń brajlowskich stanowiących połączenie funkcji notatnika i linijki brajlowskiej,


b) komputera stacjonarnego lub laptopa dla uczniów niewidomych


Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia, wsparcie finansowe może być udzielone na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii:

1. pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii:

  • psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami  uwagi  i koncentracji  (w  tym:  ADHD Attention  Deficit Hyperactivity  Disorder,  ADD –Attention  Deficit  Disorder),  z niepełnosprawnością  intelektualną  oraz  dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią,
  • procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi  zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem,
  • dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi  metodami  komunikacji  (ACC –Augmen-tative  andAlternative  Communications),  w szczególności uczniów z uszkodzeniami  neurologicznymi,  porażeniami,
  • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim,
  • dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej  z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej,


2. specjalistycznego oprogramowania do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii,


3. komputera stacjonarnego lub laptopa, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania,

Proponujemy gotowe zestawy dla szkół:

Zobacz wszystkie zestawy: >>klik<<

W razie zainteresowania prosimy o kontakt, przygotujemy zestawienie sprzętu który będzie spełniał powyższe wymagania dofinansowania.