W związku z koronawirusem czas realizacji zamówień ulega wydłużeniu, bardzo prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

.

Polityka prywatności serwisu www.tesora.eu

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników serwisu www.tesora.eu

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Tesora Marzena Paczyńska z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Kasztanowej 5   
NIP 547 195 84 84 , REGON 242794509

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

- login

- e-mail

- imię i nazwisko

- adres i nazwa firmy/instytucji/osoby prywatnej

- numer telefonu

- numer fax

b) poprzez gromadzenie plików “cookies” 

6. Podanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie być możliwe złożenie zamówienia lub uzyskanie oferty z Serwisu.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza 

- realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem serwisu www.tesora.eu;

- realizacji zamówień złożonych poprzez e-mail, fax, pocztę;

- sprawdzenia oferty cenowej na produkty zamieszczone w serwisie;

- przesłania informacji marketingowych, o ile została wyrażona odrębna zgoda;

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.