1. Mapy - niezbędna pomoc w nauce geografii i historii
   04/11/2020 07:39:42     Pomoce Dydaktyczne    0 Komentarzy
Mapy - niezbędna pomoc w nauce geografii i historii

Mapy - niezbędna pomoc w nauce geografii i historiiBez nich poznawanie tajemnic Ziemi nie byłoby możliwe. Przez lata stanowiły i stanowią podstawową pomoc dydaktyczną, której nie może zabraknąć w żadnej szkolnej sali geograficznej. Są także świetnym wsparciem dla nauczycieli historii. O czym mowa? O mapach oczywiście. Poznaj te popularne pomoce naukowe i przekonaj się, że z tradycyjną mapą nauka jest o wiele bardziej skuteczna!Mapy geograficzne ? dopasuj pomoc do poziomu nauczaniaKlasyczne mapy ścienne doskonale sprawdzają się podczas lekcji geografii w szkole podstawowej oraz średniej. Przedstawiają obraz powierzchni całej Ziemi lub jedynie jej części (dużo mniej popularne są mapy innych planet i ciał niebieskich) w skali określonej według specjalnego odwzorowania kartograficznego. Obraz nanoszony jest na płaszczyznę i opiera się na umownych znakach graficznych oraz ogólnie przyjętych kolorach.
Główną treścią map jest obraz kartograficzny, czyli dane o obiektach i ich rozmieszczeniu. Zawierają także osnowę matematyczną (siatka kartograficzna). Mogą na nich pojawić się elementy pomocnicze (legenda opisująca zastosowane znaki umowne) oraz dane uzupełniające (np. tabele, przekroje czy diagramy).


Rodzaje map


Nauczyciele geografii wykorzystują szeroki wachlarz map ogólnogeograficznych oraz tematycznych.

Ze względu na treść mapy dzieli się na:

?    ogólnogeograficzne ? topograficzne, przeglądowo, przeglądowo-topograficzne,
?    tematyczne ? społeczno-gospodarcze, przyrodnicze i fizycznogeograficzne, polityczno-administracyjne.

Do map społeczno-gospodarczych zalicza się mapy społeczne (demograficzne) i gospodarcze (m.in. zasadnicze, zagospodarowania terenu, uzbrojenia terenu, komunikacyjne, przemysłu, rolnictwa czy usług).
Mapy dobrze działają na wyobraźnię uczniów, pozwalają im łatwiej zapamiętywać informacje o ukształtowaniu terenu, podziałach politycznych czy administracyjnych, rolnictwie lub przemyśle na określonych terenach. Uświadamiają położenie poszczególnych państw, miast, mórz, oceanów, jezior, gór czy nizin względem innych terenów i doskonale wspierają zapamiętywanie suchych danych.


Mapy historyczne ? wparcie nauki o dziejowych przemianach


Mapy wykorzystują nie tylko nauczyciele geografii, ale także historii (w nieco mniejszym zakresie). Dzięki nim nauka o dziejach ludzkości oraz najważniejszych wydarzeniach, które stanowią momenty przełomowe dla rozwoju cywilizacji, staje się o wiele mniej nudna. Mapy ścienne i atlasy pozwalają poznawać zmiany w podziałach politycznych na mapie świata czy Europy, które zachodziły na przestrzeni ostatnich lat. Praca z mapą ułatwia uczniom orientację w wydarzeniach, pozwala umiejscawiać poznawane fakty w przestrzeni i porównywać je ze współczesnymi podziałami geograficznymi.


Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz